Avís Legal

Posem en el seu coneixement que les dades de caràcter personal facilitades per vostè. Mitjançant el present formulari, seran incorporades a un fitxer automatitzat, el responsable del qual és ¿?a fi de proporcionar-li una eficaç gestió de la seva sol·licitud i facilitar-li informació sobre els productes i serveis que comercialitza l'empresa.

En cas de voler exercir els drets que la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, de 13 de desembre li atorga, d'oposició, accés, rectificació i cancel.lació pot dirigir per escrit a: ¿?  ¿?, o bé, enviar un correu electrònic a: [email protected]

Amb l'acceptació de l'enviament de les dades, autoritza a ¿? perquè, en compliment dels fins directament relacionats amb les funcions legítimes del cessionari, tracti les meves dades de caràcter personal en l'àmbit de la institució, els seus departaments, ens col·laboradors i institucions annexes, així com la cessió als estaments oficials públics i privats oportuns per l'acompliment de les seves atribucions, d'acord amb el que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre.